Ik wil Jezus zien!

Wie wil dat nou niet? Althans dat denk ik dan. Toch leeft die behoefte niet bij iedereen. Kracht in jezelf, moeder aarde, Boeddha; zijn bronnen wat men als waarheid kan aanhangen. En dat lijkt soms best logisch. Wat was het dan, vraag ik me af, dat mensen deed uitroepen :”Ik wil Jezus zien!”.

In de Bijbel had dit vaak te maken met een wonder of andere bijzondere gebeurtenis. Het boorde een diep verlangen aan. Ja dit wil ik ook. Ik wil die Jezus zien, bij hem horen, hem volgen. Maar…… Ja je leest het goed er is ook een maar. Niet alle verhalen hadden dit ‘wow’ effect. Laten we eens kijken naar een ander verhaal, dat van Nicodemus (Joh 3) bijvoorbeeld. Hij was een leraar van Israël en hij begreep er op een bepaald moment niets meer van. Op een nacht gaat hij naar Jezus. Niet overdag, want stel je voor dat mensen hem zouden zien. Hij werd immers geacht het zelf wel te weten. Hij wist ook zeker veel. Hij zegt; “Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen die u doet , tenzij God met hem is.”

En als je verder leest blijkt dat Jezus veel meer over Nicodemus weet dan Nicodemus over Jezus. Weten, kennis hebben over, het is zo anders dan iemand écht kennen. En Jezus kent Nicodemus . Hij kijkt het hart aan en maakt contact. Zou dat maken dat er begrip ontstaat? Ik denk van wel. Jezus legt het hem uit. Wat dat ‘meer’ betekent. Ik weet alles van je. Ik ken je en heb alles voor je over, zodat jij je mooiste leven kan leven. Het zijn de bekende woorden; alzo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven heeft. 

Wat een mooie persoonlijke les voor Nicodemus. En als het om ons gaat, over jou en mij. Hoe zou je Jezus dan kunnen leren kennen?

Een gelovige man stelde deze vraag ook. Hij las het volledige Oude Testament en wist het daarna nog steeds niet. Hij had bijzondere gebeurtenissen gelezen en wonderlijke verhalen. Toch vroeg hij zich nog steeds af wat de verhalen met elkaar te maken hadden. Wat was de centrale boodschap? Vervolgens begon hij het Nieuwe Testament te lezen. En al in het eerste boek Mattheus in het eerste hoofdstuk werd het hem duidelijk. Hij las het geslachtsregister, niet het meest interessante deel van de Bijbel, eerder saai, zo’n eindeloze lijst met namen van voorouders. Hij vroeg zich af of dit hoofdstuk een diepere betekenis zou kunnen hebben. Net als het ‘meer’ wat Jezus aan Nicodemus had uitgelegd. Als we gaan kijken zien we een indrukwekkende stamboom, die de verhalen uit het Oude Testament met elkaar verbinden. Overigens geen smetteloze namenlijst: een hoer, een bedrieger, vrouwen uit het buitenland, situaties met overspel of armoede of juist rijkdom, kinderloosheid, etc. Uit dit geslachtsregister komt Jezus voort; de Redder en Verlosser van deze wereld.

Door al deze verhalen, wonderen, bijzondere gebeurtenissen en ook onze eigen lastige situaties wordt het duidelijk. We zijn afhankelijk van God: Hij laat zien, dat Hij door de lang verwachte Messias, de beloofde Redder, leven geeft. Dat hoe uitzichtloos een situatie ook is, dat niets hem kan weerhouden van Zijn plan. Hij is erbij, keert het ten goede en geeft nog zoveel meer.

Wil jij die Jezus zien? Hem leren kennen of je relatie met Hem verdiepen? Hem volgen?