Thuiswerken

Wist je dat Jezus vanuit huis werkt?

Thuiswerken is het nieuwe normaal. Dat dit ons nieuwe normaal zou worden, was voor kort nog ondenkbaar. Jezus was hier 2000 jaar geleden al wél bekend mee toen hij met Hemelvaart vanuit huis ging werken. Misschien heb je daar nooit zo over nagedacht. Zijn werk in de hemel heeft echter alles te maken met ons.

In Nijemirdum mochten we onze themadienst ‘Gereserveerd’ uitvoeren. Gemeenteleden hadden zich koninklijk gekleed om de mensen te verwelkomen. Voor eenieder was plek gereserveerd. Wat heerlijk als je als koor wordt uitgenodigd om vanuit een gedeelde passie weer anderen uit te nodigen voor die heerlijkheid die God voor ons voor ogen heeft. Heerlijkheid, onderdeel zijn van God, van de Hemel, van Jezus Christus. Het komt wellicht overweldigend op je over en dat kan ik me goed voorstellen. Wat betekent dat nou precies?

Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, het ligt al een tijdje achter ons. Maar het heeft alles te maken met Gods stem, die ons roept naar Hem toe te komen. Stel je voor dat Hij, die echt alles van jou weet, jou roept om naar Hem toe te komen. Dan zou je wellicht kunnen denken, daar hoor ik niet bij. God zegt echter dat niets zijn liefde voor jou in de weg staat. God steekt zijn Hand naar jou, naar mij, naar ons uit. Jou heb ik heb lief. Heeft dat misschien iets te maken met Hemelvaart en Pinksteren? Ja, hier gaat het om het thuiswerken.

En wat is dat werk dan?

 Ik ga heen om voor jou een plaats te bereiden in het huis van mijn Vader. En misschien komt dan meteen dat stemmetje in jou weer naar boven. Ik? Hoor ik daar wel thuis? Het thuiswerken van Jezus houdt meer in dan alleen die plaats te bereiden. Hij maakt ons er ook geschikt voor. Lees dat nog maar eens een keer na in 1 Johannes 2: 1-2. Wat een bevrijding, onze thuiswerkende voorspraak. Niet afgeleid door wat de wereld of de boze te zeggen heeft, maar volledig gericht op onze relatie met Hem. En Pinksteren? Ik zeg weleens ‘we zijn onverklaarbaar bewoond.’ Vroeger stond op een vervallen huis nog wel eens een bordje; onbewoonbaar verklaard. Maar wij zijn onverklaarbaar bewoond, goedgekeurd, uitgenodigd en gevuld met de Geest van God. In onze themadienst willen we u daar graag meer over vertellen. Met de boodschap; Hij heeft voor jou een plek gereserveerd en heeft er voor betaald met zijn leven.

En dat is wat geloven betekent.

Ik wil Jezus zien!

Ik wil Jezus zien!

Wie wil dat nou niet? Althans dat denk ik dan. Toch leeft die behoefte niet bij iedereen. Kracht in jezelf, moeder aarde, Boeddha; zijn bronnen wat men als waarheid kan aanhangen. En dat lijkt soms best logisch. Wat was het dan, vraag ik me af, dat mensen deed uitroepen :”Ik wil Jezus zien!”.

In de Bijbel had dit vaak te maken met een wonder of andere bijzondere gebeurtenis. Het boorde een diep verlangen aan. Ja dit wil ik ook. Ik wil die Jezus zien, bij hem horen, hem volgen. Maar…… Ja je leest het goed er is ook een maar. Niet alle verhalen hadden dit ‘wow’ effect. Laten we eens kijken naar een ander verhaal, dat van Nicodemus (Joh 3) bijvoorbeeld. Hij was een leraar van Israël en hij begreep er op een bepaald moment niets meer van. Op een nacht gaat hij naar Jezus. Niet overdag, want stel je voor dat mensen hem zouden zien. Hij werd immers geacht het zelf wel te weten. Hij wist ook zeker veel. Hij zegt; “Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan die tekenen doen die u doet , tenzij God met hem is.”

En als je verder leest blijkt dat Jezus veel meer over Nicodemus weet dan Nicodemus over Jezus. Weten, kennis hebben over, het is zo anders dan iemand écht kennen. En Jezus kent Nicodemus . Hij kijkt het hart aan en maakt contact. Zou dat maken dat er begrip ontstaat? Ik denk van wel. Jezus legt het hem uit. Wat dat ‘meer’ betekent. Ik weet alles van je. Ik ken je en heb alles voor je over, zodat jij je mooiste leven kan leven. Het zijn de bekende woorden; alzo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven heeft. 

Wat een mooie persoonlijke les voor Nicodemus. En als het om ons gaat, over jou en mij. Hoe zou je Jezus dan kunnen leren kennen?

Een gelovige man stelde deze vraag ook. Hij las het volledige Oude Testament en wist het daarna nog steeds niet. Hij had bijzondere gebeurtenissen gelezen en wonderlijke verhalen. Toch vroeg hij zich nog steeds af wat de verhalen met elkaar te maken hadden. Wat was de centrale boodschap? Vervolgens begon hij het Nieuwe Testament te lezen. En al in het eerste boek Mattheus in het eerste hoofdstuk werd het hem duidelijk. Hij las het geslachtsregister, niet het meest interessante deel van de Bijbel, eerder saai, zo’n eindeloze lijst met namen van voorouders. Hij vroeg zich af of dit hoofdstuk een diepere betekenis zou kunnen hebben. Net als het ‘meer’ wat Jezus aan Nicodemus had uitgelegd. Als we gaan kijken zien we een indrukwekkende stamboom, die de verhalen uit het Oude Testament met elkaar verbinden. Overigens geen smetteloze namenlijst: een hoer, een bedrieger, vrouwen uit het buitenland, situaties met overspel of armoede of juist rijkdom, kinderloosheid, etc. Uit dit geslachtsregister komt Jezus voort; de Redder en Verlosser van deze wereld.

Door al deze verhalen, wonderen, bijzondere gebeurtenissen en ook onze eigen lastige situaties wordt het duidelijk. We zijn afhankelijk van God: Hij laat zien, dat Hij door de lang verwachte Messias, de beloofde Redder, leven geeft. Dat hoe uitzichtloos een situatie ook is, dat niets hem kan weerhouden van Zijn plan. Hij is erbij, keert het ten goede en geeft nog zoveel meer.

Wil jij die Jezus zien? Hem leren kennen of je relatie met Hem verdiepen? Hem volgen?

Save the date!

Een uitnodiging, dat is waarschijnlijk wat bovenstaande titel bij je oproept. En dat klopt ook, alleen wel een uitnodiging op een verrassende manier. Een uitnodiging om eens anders te kijken én een uitnodiging voor ieder moment. Graag nemen we jou mee naar onze repetitieavonden, waar je een inkijkje krijgt in hoe we deze starten en eindigen. Iedere woensdagavond bespreekt iemand van ons een gedeelte uit de Bijbel of vertelt iets over wat hij of zij heeft gelezen. Soms ook in het licht van onze liederen. Ook wordt er gedeeld over wat diegene persoonlijk heeft geraakt.

Dat kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van het lied ‘You Are’.

Het lied vertelt ons, dat jij iemand bent om van te houden. Dat je iemand bent om te omarmen. Je bent zelfs zoveel meer. Je bent verbazingwekkend. Inderdaad het gaat over jou, over mij, over ons. Terwijl je zou denken, dat het lied over God de Vader gaat en Zijn zoon, de Here Jezus. Het is verrassend om te ontdekken, dat er in de liederen die je zingt zoveel diepgang zit. Dat het zo vaak gaat over de manier waarop God met ons om wil gaan.

Een ander lied is het overbekende; ‘Aan Uw tafel’.

Een uitnodiging! In ons geestelijk jargon linkt dit naar het avondmaal. En inderdaad we mogen aan tafel gaan bij God en avondmaal vieren. Maar zou je ook hier anders kunnen kijken? Samen eten, gezelligheid, gesprek, elkaar in de ogen kijken, lachen, huilen. In ieder geval een activiteit waar zoveel meer gebeurt dan alleen eten. Het verbindt ons met elkaar.

In dit lied delen we de maaltijd met een wel heel bijzondere gastheer. Hij nodigt ons aan tafel. Hij biedt ons brood en wijn aan, als teken van verzoening en hoop voor de toekomst. Verzoening en hoop voor de toekomst. Het zijn mooie woorden en meer dan alleen woorden. Maar besef je waar je voor uitgenodigd wordt? Wie je gastheer is? Kijk eens mee. Voordat brood gebakken kan worden gaat er nog een heel proces aan vooraf. Het start met een graankorrel, die ontkiemt onder de grond. De korrel zelf verschrompelt, sterft, maar brengt vervolgens vrucht  voort en er worden vele korrels geoogst. De korrels worden vervolgens vermaalt tot meel, voordat het bakproces gaat beginnen. Jezus noemt zichzelf het brood des levens. Zie je de gelijkenis? Hij is immers ook gestorven en begraven om vervolgens op te staan. Dwars door dood en lijden heen. Over een hoopvolle toekomst gesproken! En deze gastheer nodigt ons aan tafel! Jij bent uitgenodigd! En dan hebben we het nog niet over de wijn gehad, over verzoening, maar je mag hier zelf eens over nadenken.

 

Weten wat je zingt, geeft zoveel meer. Zingen is 2x bidden zeggen ze vaak. Met heel je hart, ziel en geest zingen van Hem. Beseffen dit is wat U deed voor mij. Hoe bijzonder is dan Zijn uitnodiging aan ons om aan Zijn tafel te komen.

Save the date! Niet nodig, er is plek voor jou. Jij mag ieder moment aanschuiven.

 

Een repetitie eindigt ook weer. Meestal met een lied, gekozen door een van de leden. Dat vertelt vaak ook iets over wat dat lied voor iemand betekent.  Anders kijken naar de liederen, die wij zingen, geeft op deze manier een heel ander perspectief en betekenis.

We hopen u zo spoedig mogelijk weer te mogen ontmoeten om deze bijzondere uitingen van Gods liefde met elkaar te zingen.

Sikkeneurig Sycamore

Sikkeneurig Sycamore
& het beste wat je ooit kan overkomen!

Sikkeneurig word je ervan deze tijd. Eenzaam ook, depressief, wanhopig, moedeloos of juist niet?  Juist een tijd die rust brengt, meer ‘quality-time’, creativiteit of nieuwe kansen en mogelijkheden. Een andere wending, dat zeker!


Sikkeneurig is van alle tijden. Ook in de tijd van Jezus. Tollenaars bijvoorbeeld, daar werd je niet echt blij van. Nadenkend over tijd, over “corona”-tijd en de tijd van Jezus, kreeg ik een document onder ogen van een katholieke organisatie op het gebied van evangelisatie. Een document met een specifieke beschrijving over de geschiedenis van Zachëus, genaamd Sycamore. Het betekent moerbeivijgenboom. Gekozen om mensen ertoe te brengen meer van Jezus te zien. Wat mooi om juist die naam te kiezen. Het was namelijk de naam van de boom waar Zachëus in klom, om Jezus te zien.


Dat is altijd weer bijzonder. Je bent met iets bezig en opeens vallen allerlei zaken je op die te maken hebben met het onderwerp. Het kwam afgelopen week dan ook verschillende keren terug.


Opmerkelijk deze geschiedenis van Zachëus.

Aan de ene kant heeft het iets komisch: een volwassen man, klein van stuk met een zeker aanzien die in een wilde vijgenboom klimt. En dan aan de andere kant lees je die opmerking van Jezus; “vandaag is aan dit huis redding ten deel gevallen”. Een herkenbaar verhaal voor velen van ons. Een verhaal dat goed afloopt. Een man die men liever ziet gaan dan komen, ziet wie Jezus werkelijk is en wiens leven een andere wending krijgt. Een happy (w)ending.


Voor mij heeft deze geschiedenis nog een betekenis als het gaat om de plaats waar het gebeurt; Jericho. Ik moest denken aan een andere geschiedenis in de Bijbel, namelijk die van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. Met nadruk wordt duidelijk dat Jezus door Samaria moest gaan. Verwonderlijk, want dat was behoorlijk ongewoon. Joden lieten Samaria het liefst links liggen.

Een oud zeer over de plaats van aanbidding had een scheiding veroorzaakt, maar toch, Jezus moest door Samaria gaan.


Sycamore, Samaria en dan Jericho. Plekken waar je niet wilt zijn, maar toch moét zijn. Jericho; een vervloekte stad, een stad die niet herbouwd mocht worden, een plek van oordeel. Jericho kennen we vast allemaal van de geschiedenis van Israël. De Israëlieten die, na veertig jaar in de woestijn rondtrekken, nu voor de poorten van Jericho staan. Daar sta je dan, na veertig jaar, voor een muur notabene. Om sikkeneurig van te worden. Dat vonden de meeste verspieders die vooruit gingen om het beloofde land te verkennen ook wel. Ze kwamen tot de conclusie dat het een sterk ommuurde stad was en moeilijk om in te nemen. Het nieuwe – door God beloofde – land, dat ingenomen moest worden en mocht worden, start met een onoverkomelijk lijkende opgave.


God heeft echter een plan. Hij geeft een opdracht; “trek zes dagen lang in stilte om de stad heen en op de zevende dag zeven keer met veel muziek, dans en gejuich en ik zal jullie de stad geven.”

Weer zo’n komisch verhaal eigenlijk. Zie je het al voor je? Een stad innemen, veroveren met zang, muziek, aanbidding? Geen strijd, alleen gaan uit geloof!

Het gebeurde hè!


De dikke stadsmuren stortten in en de Israëlieten klommen over de ingevallen stadsmuren en namen de stad in bezit. Wat opvalt is een bijzonder detail. Een klein gedeelte van de muur bleef staan, met daarop het huis van prostituee Rachab. Zij had de verspieders onderdak geboden en God had beloofd haar te zullen sparen. Deze prostituee wordt door haar geloof gered. Meer dan noemenswaardig is dat haar naam voorkomt in het geslachtsregister van de Here Jezus.  En dan nog zo’n bijzonder detail: God had gezegd dat degene die Jericho zou herbouwen, de herbouw zou moeten bekopen met de dood van zijn eerstgeboren zoon.

Je zou kunnen zeggen dat God een vloek had uitgesproken over deze stad en deze met de grond gelijk had gemaakt.


En dan toch?

·         Jezus gaat naar Jericho en Jezus moet daar zijn, want Zachëus is daar.

·         Jezus moet door Samaria, want de Samaritaanse vrouw is daar.

·         De Israëlieten moeten dwars door de muur, om het beloofde land in te nemen.


En dan nu?

In deze tijd zou je kunnen denken dat alles zo uitzichtloos is. Dat het lijkt of er geen licht aan het eind van de tunnel is.

Deze verhalen leren ons dat God – dwars door alles heen – wél bezig is om zijn koninkrijk groter te maken. Ook nu, ook vandaag, ook in deze tijd heeft God oog voor de eenling die Hem nodig heeft.


Want dan pas begint dit verhaal of jouw verhaal.

Op dat bijzondere moment in het leven van Zachëus krijgt zijn leven een andere wending. Het beste dat hem ooit is overkomen!

Maar overkwam het Zachëus of was hij er naar op zoek? Overkwam het Rachab? De Samaritaanse vrouw? Het staat er niet met zoveel woorden, maar wat ik wel zie, is dat de momenten van Zachëus en Jezus hier samenvallen. Wie heeft hier eigenlijk de regie? Jezus zegt dat hij vandaag in het huis van Zachëus moet zijn, maar aan de andere kant was het Zachëus die er op uit ging om Jezus te zien.

Daar wordt een cruciale keuze gemaakt. Door Zachëus, die erop uit gaat erop om Jezus te zien en zijn leven krijgt een andere wending. Rachab kiest ervoor om de verspieders onderdak te bieden en haar leven krijgt een andere wending. En deed de Samaritaanse vrouw niet hetzelfde?


We zouden nu kunnen aanvoeren dat dit wel heel toevallig is. Of redenen bedenken waarom het niet zou kunnen. Op Jericho, op Samaria, en op het leven van Zachëus was zeker van alles aan te merken. Toch moest Jezus daar zijn. Jezus is daar, daar op die plek waar hij moet zijn. 

Wat is jouw Sycamore? Jouw vijgeboom? Wil je Jezus zien? Hij is dichterbij dan je vaak denkt en nog steeds is zijn wens er om bij jou thuis te komen.

Christ be born in you

Jezus is koning. Maar niet op afstand. Hij kwam naar deze wereld om dicht bij jou te zijn. Zonder  pracht en praal. Hij wil gewoon bij je zijn en in je hart wonen. Het enige dat jij hoeft te doen is Hem binnenlaten. Als Jezus 1000x in Bethlehem was geboren maar nooit in jouw hart, dan mis je Zijn  vrede.

This little Child

“Wie had gedacht dat lang geleden een Goddelijk kind zou worden geboren in een stal in Bethlehem? En wie had gedacht dat dit kind de Koning der Koningen zou zijn waarover de engelen zongen? En wie had gedacht dat dit kind, dat opgroeide en gewoon speelde met de andere kinderen, was voorbestemd om Zijn leven te geven voor jou? Dit is wat wij geloven, en hierover zullen we blijven zingen! Hij is de Koning der Koningen!”

He made a way in a manger

“De komst van Jezus was niet de grootse koninklijke komst die je zou verwachten. En toch veranderde met de komst van Jezus op aarde alles. De zoon van God daalde neer en kwam onder de mensen: “God met ons”. Nu, in deze bijzondere, moeilijke tijden vol zorgen mogen we nog steeds hoop vinden door Zijn komst. Meer dan 2000 jaar later mag onze vermoeide wereld nog steeds de vreugde vinden in Hem. Nu we ons voorbereiden op kerst, mogen we stil staan bij dat bijzondere gebeuren. Dat Zijn geboorte door de kribbe een weg bereidde tot aan het kruis, waar Hij zonder woorden Zijn lot zou ondergaan. Zodat wij mogen weten dat wij zijn vrijgekocht.”

Hope is born in Bethlehem

Ik geef toe dat het soms moeilijk kan zijn om midden in een drukke of moeilijke periode vrolijk en onbezorgd te zijn.Maar als de zorgen van mijn hart talrijk zijn, geeft Uw komst in deze wereld mij troost, nieuwe hoop en moed. Daarom kom ik bij U. In Uw aanwezigheid vind ik vrede.
Dankzij Uw komst 2000 jaar geleden mag ik deze vrede door Uw aanwezigheid altijd ervaren.

Kerstproductie ‘Hope awaits’

Vanaf 21 december komt onze kerstproductie ‘Hope Awaits’  online. Deze productie bestaat uit vijf filmpjes die tot de kerst zullen worden gepresenteerd. Doordat alle andere evenementen werden stopgezet hebben we gezorgd dat we toch onze boodschap uit kunnen dragen door het maken van deze filmpjes. Het project is geheel conform de richtlijnen opgenomen en de zangstemmen zijn allemaal individueel opgenomen. In de Broerekerk te Bolsward hebben we prachtige beeldopnames gemaakt waarbij niet live werd gezongen.

Wij hebben erg genoten van het maken van deze productie en wij hopen dat u van het eindresultaat zult genieten.