Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website van gospelgroep New Creation.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens New Creation van u verwerkt en voor welke doeleinden wij dit doen. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is gospelgroep New Creation, De Aek 6, 8501 RW te Joure. Als functionaris voor gegevensbescherming van New Creation is de heer Lammert van der Leij aangewezen.

 

Uw gegevens worden gevraagd in de contactformulieren en in het gastenboek.

De volgende gegevens worden door gospelgroep New Creation verwerkt:

 • Voor- en/of achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • IBAN-nummer

 

Gospelgroep New Creation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om met u in contact te komen indien u een vraag aan ons stelt, wij hebben dan in ieder geval uw e-mailadres of telefoonnummer of adres nodig
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, bijvoorbeeld als u een CD wilt kopen of als u ons wilt steunen met een bepaald bedrag
 • om u een factuur te kunnen sturen
 • analyse van uw gedrag op onze website om daarmee de website te kunnen verbeteren
 • voor een eventuele nieuwsbrief

 

Gospelgroep New Creation verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Gospelgroep New Creation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat, te herkennen aan het slotje en ‘https’ in de adresbalk. Uw gegevens worden dus versleuteld naar ons verstuurd. Uw gegevens worden slechts naar één PC verstuurd welke is beveiligd met een virusscanner en een firewall.

 

Gospelgroep New Creation verstrekt in geen enkel geval uw gegevens aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gospelgroep New Creation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Deze beslissingen worden altijd genomen door (een lid van) het bestuur.

 

Uw gegevens zijn van u. Wilt u weten welke gegevens gospelgroep New Creation van u heeft dan kunt u deze kosteloos opvragen. Ook kunt u deze gegevens laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken.

Indien u uw gegevens wilt laten aanpassen of verwijderen of een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens dan kunt u via onderstaand formulier een aanvraag indienen. U ontvangt van gospelgroep New Creation zo snel mogelijk een bericht waarop u kunt reageren met uw aanvraag/klacht. Eventueel kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Uw naam
  Uw e-mailadres

   

  Gospelgroep New Creation gebruikt alleen technische en functionele cookies.

  Wanneer u een reactie achterlaat op onze site worden uw gegevens in een cookie opgeslagen. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

  Wij gebruiken Google Analytics om te meten hoe u onze website gebruikt. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren. Zonder deze cookie hebben we geen inzage in uw data en kunnen we geen continue verbeteringen aanbrengen.

  Wij gebruiken StatCounter om te meten hoeveel bezoekers dagelijks onze website bezoeken en of dit terugkerende bezoekers zijn. Deze methode gebruikt diverse cookies. Sommige worden bij het verlaten van de website verwijderd en sommige niet. De maximale duur van deze cookies is vijf jaar.