“Zijn komst werd groots aangekondigd. Hoor de engelen zingen! Hij wilde geen gebruik maken van de macht van de wereld. Zijn koninkrijk is het koninkrijk van de hemelse Vader, waar vrede heerst. Opdat de mensen in Zijn komst vrede en rust mogen ervaren in deze onzekere tijd.”