“De komst van Jezus was niet de grootse koninklijke komst die je zou verwachten. En toch veranderde met de komst van Jezus op aarde alles. De zoon van God daalde neer en kwam onder de mensen: “God met ons”. Nu, in deze bijzondere, moeilijke tijden vol zorgen mogen we nog steeds hoop vinden door Zijn komst. Meer dan 2000 jaar later mag onze vermoeide wereld nog steeds de vreugde vinden in Hem. Nu we ons voorbereiden op kerst, mogen we stil staan bij dat bijzondere gebeuren. Dat Zijn geboorte door de kribbe een weg bereidde tot aan het kruis, waar Hij zonder woorden Zijn lot zou ondergaan. Zodat wij mogen weten dat wij zijn vrijgekocht.”